Ferieplatsen.se

Feriearbete inom Svenljunga och Tranemo kommuner 2024

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du längst ner i denna text.

Vem får söka? 

Du som fyller 16-18 år (född 2006, 2007 och 2008) och är folkbokförd i Svenljunga eller Tranemo kommun får söka feriearbete. Du som har fyllt 18 år innan den 1 juni 2024 garanteras inte en ferieplats. Bor du i annan kommun får du vända dig till din hemkommun.

Förutsättningen för att få ett kommunalferiearbete är att du inte har något annat arbete eller sommarjobb.

Registreringen och sökningen är öppen mellan 2024-02-12 klockan 00:00 och 2023‑03‑01 klockan 23:59. 

OBS! Även du som varit registrerad tidigare år ska registrera dig på nytt. Om sidan " Du har inga perioder registrerade" visas, logga ut, töm historiken i webbläsare och registrera dig igen.

Om du får en plats 

Om du blir erbjuden en plats kommer du få reda på det via e-post. Det är därför viktigt att du vid registreringen uppger en e-postadress som du har regelbunden bevakning på. Du kan förvänta dig ett svar från oss mellan 15 april och 31 maj. Du har då en vecka på dig att tacka ja eller nej. Du tackar ja genom att logga in med de inloggningsuppgifter du fått när du registrerat dig. Om du inte tackar ja till platsen inom 7 dagar kommer du automatiskt att förlora platsen. Om du väljer att tacka nej till din erbjudna plats har du inte möjlighet att få en annan plats. 

Vad är ett feriearbete? 

Varje år anordnar Svenljunga och Tranemo kommun feriearbete för ungdomar som är folkbokförda i respektive kommun. Du får erbjudande om att feriearbeta 90 timmar under sommaren. Du ersätter ingen personal och du får handledning i de uppgifter som du ska utföra. Kanske blir du intresserad av ett yrke som du vill arbeta med i framtiden? 

Din ersättning (praktiklön)

Din ersättning är 83 kronor/timme (inklusive semesterersättning).

Inom vilka verksamheter finns feriearbete? 

Feriearbeten finns i kommunens verksamheter, inom äldre- och barnomsorg samt serviceverksamheter som städ, kök, vaktmästeri m.m. du ser vilka platser som finns när du registrerat dig här

Behöver du körkort för att söka platser? 

Nej, inget körkort behövs för att söka feriearbete. 

Behöver du tidigare arbetserfarenhet för att söka feriearbete? 

Nej, ingen tidigare arbetslivserfarenhet behövs för att kunna söka feriearbete. 

Behöver du stöttning?

För att du ska få rätt förutsättningar på ditt feriearbete är det viktigt att du kontaktar oss om du har någon funktionsnedsättning (nedsatt hörsel, syn eller annat vi behöver känna till) så att vi kan anpassa arbetsplatsen efter dina förutsättningar.

Vad händer om du inte hunnit registrera dig? 

Om du inte registrerat dig och sökt feriearbete mellan 12 februari klockan 00.00 och 1 mars 2024 klockan 23:59, kan du inte bli erbjuden ett kommunalt feriearbete. 

Hur ofta kan jag logga in och söka och kan jag ändra min ansökan? 

Du kan logga in hur många gånger du vill under ansökningsperioden och du kan närsomhelst under den tiden ändra din ansökan. Varje ändring du gör sparas. När du är färdig med din ansökan så trycker du på ”Skicka in ansökan”. Du kommer då få en bekräftelse till din e-post att din ansökan är inskickad. För att ändra på din ansökan efter att du har skickat in den så måste du först ta tillbaka den. Om du tar tillbaka din ansökan så måste du skicka in den igen även om du inte gör någon ändring, annars kan du inte få någon plats. Du kan skicka in och ta tillbaka din ansökan hur många gånger du vill fram till att ansökningen stänger. Efter att ansökningstiden har gått ut kan du inte göra några mer ändringar och har du inte skickat in din ansökan i tid, kommer den inte behandlas. 

Vad händer om jag inte skickar in min ansökan? 

Då kan du tyvärr inte få något feriearbete. 

Hur går registreringen och sökningen till? 

För att kunna söka feriearbete måste du registrera dig. Du kan registrera dig här

1.    Börja med att ange ditt personnummer. För dig som ej har de fyra siffrorna i personummret eller skyddad identitet, maila supportferie@svenljunga.se .

2.    I nästa steg behöver du komplettera registreringen med kontaktuppgifter, OBS! ange din privata mailadress (ej skolans då den stängs ner efter terminens slut), nivå på utbildningen (dvs. åk 9, åk 1 eller åk 2 på gymnasiet) samt välja ett lösenord. 

3.    Lägg till personligt brev på 250 tecken. Arbetsplatser vill gärna ha en kortare beskrivning av dig som sökande.

  • Berätta vad du bor, vilket program du har sökt till/går, framtidsdrömmar, familj och intressen.

Därför är det obligatoriskt att skriva något kort om dig själv i ett personligt brev innan du kan börja söka. Du kan se vilka platser som finns utan att skriva ett personligt brev men du kan inte söka några platser utan att ha skrivit ett personligt brev. 

4.    Om du till exempel har allergier eller särskilda behov som verksamheterna behöver känna till kan du även lämna sådana uppgifter.

5.    Sök platser och klicka på ”Skicka in ansökan”. Du kommer då att få en bekräftelse via e-post att din ansökan är inskickad. 

Hur många platser ska du söka? 

Du ska söka 5 platser för att kunna skicka in din ansökan

Hur fungerar tilldelningen av platser? 

Platserna lottas ut av systemet. Vid frågor kontakta supportferie@svenljunga.se 

Vi kan ej garantera att dina önskemål kan tillgodoses, då antalet platser per period och arbetsplats är begränsade. 

Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen

Hur Arbetsmarknadsenheten behandlar dina personuppgifter.
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som vi behandlar är de som du angett på denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan och registrera framtida aktiviteter du har på Arbetsmarknadsenheten.


Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
I de fall kommunen anlitar ett personuppgiftsbiträde som har tillgång till dina personuppgifter får personuppgiftsbiträdet inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen har bestämt.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Eller om det krävs för att du ska kunna komma vidare i din utveckling under tiden du har en aktivitet på Arbetsmarknadsenheten. Detta gäller för de myndighetskontakter som du kryssat i på ansökan. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Samverkansnämnd Arbetsmarknad i Svenljunga kommun, 512 80 Svenljunga, org nr: 212000-1512. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post: arbetsmarknadsenheten@svenljunga.se alternativt på telefonnummer: 0325-180 00.

Du når vårt dataskyddsombud på e-post: dso@borasregionen.se alternativt på telefonnummer 0709 48 78 36 eller 0709 48 73 31. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integretetsskyddsmyndigheten (IMY).

På Svenljunga kommuns hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.

Tillbaka till toppen